z
o
m
s

Termenii și condițiile generale

pentru vânzarea de bunuri prin intermediul paginii de internet
www.prodoshop.ro

Articolul I. Dispoziții introductive

1. Compania PRODO s.r.o. cu sediu str. Hraničná 22, 058 01 Poprad, N.R.C.: 47 786 892, înscrisă în Registrul Comerţului al Tribunalului Prešov, secția SRL, secțiunea nr. 30547/P (mai departe „Operatorul“) este operatorul paginii de internet www.prodoshop.ro, prin intermediul căreia se oferă spre vânzare bunurile. Operatorul emite acești Termeni și condiții generale pentru vânzarea produselor prin intermediul paginii de internet www.prodoshop.ro (mai departe „TCG“ sau „Condiții“).

2. TCG stabilesc drepturile şi obligaţiile reciproce între Vânzător (după cum este definit mai jos) și Cumpărător (după cum este definit mai jos) la vânzarea produselor prin intermediul paginii de internet www.prodoshop.ro. TCG sunt parte integrantă a contractul de vânzare, încheiat între Vânzător și Cumpărător la achiziționarea produselor prin intermediul paginii de internet www.prodoshop.ro.

2. TCG stabilesc drepturile şi obligaţiile reciproce între Vânzător (după cum este definit mai jos) și Cumpărător (după cum este definit mai jos) la vânzarea produselor prin intermediul paginii de internet www.prodoshop.ro. TCG sunt parte integrantă a contractul de vânzare, încheiat între Vânzător și Cumpărător la achiziționarea produselor prin intermediul paginii de internet www.prodoshop.ro.

4. Condiția publicării ofertei Vânzătorului pentru vânzarea produselor pe pagina de internet www.prodoshop.hu este angajamentul Vânzătorului de a accepta și respecta aceste TCG ca parte a raportului său contractual cu Cumpărătorul. Aceste TCG sunt astfel obligatorii pentru fiecare Vânzător.

5. Raporturile juridice dintre Vânzător și Cumpărător sunt reglementate de contractul de cumpărare încheiat între părți procedând după aceste TCG, aceste TCG și reglementările legale în vigoare, mai ales Codul Civil și Legea nr. 102/2014 privind protecția consumatorului la vânzarea bunurilor sau a prestării servicilor în baza contractului încheiat la distanță sau contract încheiat în afara spațiilor comerciale ale vânzătorului cu completarea unor legi cu toate modificările și completările ulterioare.

6. Toate ofertele pentru produse publicate pe pagina de internet www.prodoshop.ro nu sunt obligatorii.

Articolul II. Definiția termenilor

1. Acceptarea are înțelesul atribuit la alineatul III. punctul 7 a acestor TCG.

2. Pagina de internet este pagina www.prodoshop.ro, prin intermediul căreia Produsele sunt oferite spre vânzare.

3. Contractul de vânzare este contractul ce se încheie urmând aceste TCG între Vânzător și Cumpărător conform art. 588 și ulterior în legătură cu art. 52 și ulterior Codul Civil, a cărui obiect este achiziția de Bunuri afișate pe Pagina de internet.

4. Cumpărătorul este persoană juridică sau fizică, care are interesul să achiziționeze Bunurile oferite pe Pagina de internet pentru întrebuințare proprie cu scopul achiziționării încheiat cu Vânzătorul Contractul de vânzare prin intermediul Paginii de internet urmând aceste TCG.

5. Codul Civil este legea nr. 40/1964 Codul civil cu toate modificările ulterioare.

6. Comanda are înțelesul atribuit la alineatul III. punctul 2 a acestor TCG.

7. Vânzătorul este o entitate comercială (persoană juridică sau persoană fizică – antreprenor), care oferă spre vânzare Bunurile afișate pe Pagina de internet, în timp ce specificația exactă a Vânzătorului este întotdeauna indicată în formularul de comandă trimis Cumpărătorului după ce, realizează și confirmă selecția Bunurilor pe Pagina de internet, dar și pe factură.

8. Acceptarea are înțelesul atribuit la alineatul III. punctul 5 a acestor TCG.

9. Bunurile sunt bunurile afișate pe Pagina de internet, care le oferă Vânzătorul Cumpărătorului spre vânzare.

10. Cargo bunuri  sunt produse supradimensionate, afișate pe Pagina de internet, care Vânzătorul le oferă spre vânzare Cumpărătorului.

11. Legea privind protecția consumatorilor în comerțul electronic este Legea nr. 102/2014 privind protecția consumatorului la vânzarea bunurilor sau a prestării servicilor în baza contractului încheiat la distanță sau contract încheiat în afara spațiilor comerciale ale vânzătorului cu completarea unor legi cu toate modificările și completările ulterioare.

Articolul III. Comandarea produselor și încheierea contractului de vânzare

1. Cumpărătorul este îndreptățit să realizeze achiziția Bunurilor prin intermediul Paginii de internet, prin selectarea Bunurilor dorite și a cantităților, prin alegerea modalității de plată a prețului de achiziție pentru Bunuri, prin alegerea modalității de livrare a Bunurilor și completarea datelor de contact ale Cumpărătorului pe Pagina de internet.

2. După selectarea Bunurilor de către Cumpărător și completarea informațiilor enunțate la punctul 1 a acestui articol Cumpărătorului pe Pagina de internet i se afișează sumarul comenzii cu posibilitatea de imprimare, ce conține următoarele informații:

 • numele și codul Bunurilor comandate, în timp ce o specificație mai amănunțită a Bunurilor se afișează după ce dați click pe link-ul relevant situat în rezumatul comenzii,

 • denumirea comercială, sediu sau locul desfășurării activității
  Vânzătorului, locul pentru trimiterea eventualelor reclamații, în cazul în care, este diferit de sediu, sau locul desfășurării activității Vânzătorului, numărul de telefon al Vânzătorului și alte informații, care sunt necesare pentru a ține legătura între Cumpărător și Vânzător, mai ales adresa de la poșta lui electronică, eventual nr. de fax,

 • prețul total al Bunurilor inclusiv calcularea taxei pe valoare adăugată și a tuturor celorlalte taxe, costurile de transport și livrarea Bunurilor, taxe poștale și alte costuri și taxe ce au legătura cu vânzarea Bunurilor solicitate,
 • termeni de plată, condiții și termenul de livrare, în care Vânzătorul se angajează să livreze Bunurile Cumpărătorului,

 • procedurile de aplicare și prelucrare a reclamațiilor, plângeri și sugestii ale Cumpătorului,

 • informații despre dreptul Cumpărătorului de a se retrage din Contractul de vânzare, condiții, termene și proceduri la implementare a dreptului de a se retrage din Contractul de vânzare,

 • informații despre locația formularului de retragere din Contractul de vânzare pentru Cumpărător conform anexei nr. 3 a Legii privind protecția consumatorilor în comerțul electronic pe Pagina de internet, a cărui text Cumpărătorul în caz de nevoie îl poate descărca de pe pagina de internet,

 • informația despre situația în care Cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare, va suporta costul returului Bunurilor Vânzătorului, precum și costurile de returnare a Bunurilor, care prin natura sa nu poate fi returnat prin intermediul poștei,

 • o eventuală informație, în care Cumpărătorul nu are dreptul să se retragă din Contractul de vânzare, sau informații despre circumstanțe, pentru care Cumpărătorul își pierde dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare,
 • instrucțiuni privind responsabilitatea Vânzătorului pentru defectele Bunurilor conform art. 622 și 623 Codul civil,

 • informații despre existența și detaliile garanției oferite de producător sau de către Vânzător conform principiilor mai stricte, după cum reglementează Codul Civil la art. 502, în cazul în care producătorul sau Vânzătorul o furnizează,

 • o eventuală informație, în care Cumpărătorul nu are dreptul să se retragă din Contractul de vânzare, sau informații despre circumstanțe, pentru care Cumpărătorul își pierde dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare,
 • instrucțiuni privind responsabilitatea Vânzătorului pentru defectele Bunurilor conform art. 622 și 623 Codul civil,

 • informații despre existența și detaliile garanției oferite de producător sau de către Vânzător conform principiilor mai stricte, după cum reglementează Codul Civil la art. 502, în cazul în care producătorul sau Vânzătorul o furnizează,

 • informații despre existența și condițiile asistenței și serviciile furnizate Cumpărătorului după vânzarea Bunurilor, dacă o astfel de asistență este oferită de Vânzător,

 • în cazul în care Vânzătorul sa angajat să respecte codurile de conduită, informații cu privire la această obligație a Vânzătorului precum și modul în care Cumpărătorul se poate familiariza cu conținutul codurilor sau poate obține textul acestora,

 • informații despre durata Contractului de vânzare, dacă este vorba de un contract pe durată determinată,  dacă este un contract încheiat pe perioadă nedeterminată sau contractul a cărui valabilitate se prelungește automat, precum și informații despre condițiile de încetare a acestuia,

 • durata minimă a obligaţiilor Cumpărătorului ce decurg din Contractul de vânzare, dacă o astfel de obligație reiese din Contractul de vânzare,

 • informații despre obligația Cumpărătorului de a plăti un avans la cererea Vânzătorului și despre condițiile care se aplică furnizării acestuia, dacă o astfel de obligație rezultă din Contractul de vânzare pentru Cumpărător,

 • informații privind funcționalitatea, inclusiv garanțiile tehnice aplicabile pentru securizarea conținutului electronic, dacă este cazul, o informații despre posibilitatea și condițiile soluționării unui eventual litigiu pe cale extrajudiciară prin intermediul sistemului soluționării alternative a disputelor, dacă Vânzătorul s-a angajat să utilizeze acest sistem

(mai departe „Comanda“).

3. Cumpărătorul înainte de a confirma comanda are obligația de a verifica informațiile specificate în Comandă. Cumpărătorul prin confirmarea Comenzii obligatoriu comandă Bunurile selectate direct de la Vânzător menționat în Comandă. Cumpărătorul confirmă comanda dând click pe butonul „Comandă cu obligativitate de plată“, prin care Cumpărătorul confirmă că este conștient asupra obligativității plății Bunurilor comandate, direct Vânzătorului.

4. În cazul oricăror îndoieli Vânzătorul (sau Operatorul) este îndreptățit să solicite de la Cumpărător o altă confirmare a Comenzii, de exemplu în formă scrisă sau prin telefon, și asta din ziua primirii Comenzii de Vânzător. În cazul în care Cumpărătorul nu va efectua o altă confirmare a Comenzii în modul cerut și în perioada determinată de Vânzător (sau Operator), Comanda se anulează de la început dacă această perioadă expiră în zadar. Într-un astfel de caz, Vânzătorul și Cumpărătorul sunt obligați să predea tot ceea ce au efectuat până în momentul anulării Comenzii.

5. Prin Comandă expediată Cumpărătorul este obligat până în momentul acceptării Comenzii de Vânzător (mai departe „Acceptarea“), prin care se naşte contractul de vânzare exclusiv între Vânzător și Cumpărător. Acceptarea poate fi efectuată de către Vânzător în orice formă adecvată, inclusiv livrarea Bunurilor comandate (Acceptarea prin îndeplinirea efectivă a Comenzii).

6. Cumpărătorul are dreptul de a anula Comanda fără a prezenta un motiv în orice moment înainte de Acceptarea acesteia de către Vânzător.

7. Vânzătorul are dreptul să nu efectueze Acceptarea în cazul unei erori evidente legate în special de prețul, descrierea sau imaginea Bunurilor afișate pe pagina de internet.

8. În cazul în care Comanda este acceptată de către Vânzător în formă scrisă (poștă electronică), conform regulii o să conțină următoarele informații:

 • identificarea Cumpărătorului (nume și prenume/numele companiei,
  adresa de facturare și de livrare), 
 • identificarea Vânzătorului (numele companiei, punctul de lucru, adresa de facturare, numărul de telefon, adresa de e-mail),
 • numărul comenzii,
 • data comenzii,
 • tipul și numărul de Bunuri comandate, prețul de achiziție al Bunuril (articole individuale),
 • costul de livrare a Bunurilor,
 • prețul total de achiziție incluzând TVA, cota de TVA și toate costurile de transport și livrare a Bunurilor, taxe poștale și alte costuri legate de vânzarea Bunurilor solicitate,
 • termenele și modalitatea de plată a prețului de achiziție,
 • modalitatea de livrare a Bunurilor,
 • termenul de livrare al Bunurilor.

9. Cumpărătorul se obligă să plătească Vânzătorului prețul de achiziție și costul de transport conform modului de plată și modului de livrare, pe care Cumpărătorul îl alege la plasarea Comenzii pe pagina de internet.

10. Vânzătorul nu este obligat să livreze Cumpărătorului Bunurile specificate în Comandă înainte ca întregul preț de achiziție și costul de transport să fie creditat în contul bancar al Vânzătorului sau să fie asigurată plata prețului de achiziție și a costului de transport.

11. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul confirmă că Vânzătorul sau Operatorul a furnizat toate informațiile despre Bunurile achiziționate pentru ca, Cumpărătorul să se familiarizeze cu parametrii acestora, prețul, identificarea Vânzătorului, modalitatea de transport, plata și termenul de livrare, posibilitatea de retragere din contract.

Articolul IV. Preț și condiții de plată

1. Cumpărătorul este obligat să plătească în mod corespunzător și la timp prețul de achiziție, inclusiv costul de transport, pentru Bunurile a căror Comandă a fost acceptată de către Vânzător, conform modului de plată și modului de livrare alese de Cumpărător. Vânzătorul este obligat să respecte prețul Bunurilor menționat în Comandă de la data acceptării până în ziua livrării Bunurilor.

2. Prețul de achiziție pentru Bunuri este prețul menționat în Comandă Cumpărătorului și pe factura emisă de Vânzător. Toate prețurile afișate sunt cu TVA inclus. Prețul de achiziție nu include costul transportului Bunurilor la locul specificat de Cumpărător. Costul transportului este suportat de către Cumpărător separat, conform modului de transport ales de Cumpărător. Factura conține prețul/unitatea fără TVA, cota TVA, TVA total și prețul inclusiv TVA în total.

3. Prețul de transport pentru mărfurile CARGO este perceput separat de către Cumpărător - datorită greutății mai mari sau a dimensiunilor voluminoase este transportul CARGO taxat. Prețul exact al transportului pentru toată comanda, Cumpărătorul îl poate vedea la pasul doi al coșului de cumpărături.

 

Tipul transportului

Termenul de
livrare

Costul transportului

Curier (DPD, GLS) 

până în 48 ore

4,30 €

Firmă de curierat specializată în mărfuri voluminoase CARGO

până în 48 ore

Prețul transportului depinde de greutatea totală și dimensiunile produsului comandat, deci se recalculează în coșul de cumpărături

Articolul V. Termenul de livrare

1. Termenul de livrare al Bunurilor comandate este de obicei menționat lângă Produse pe pagina de internet (termenul de expediere al Produselor, la care trebuie adăugate de la 1 până la 2 zile lucrătoare pentru transport). Doar zilele lucrătoare sunt incluse în acest termen, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod explicit. În cazul în care data de livrare nu este specificată lângă Produs pe pagina de internet, se aplică perioada de livrare determinată de Vânzător.

2. Perioada de livrare începe din ziua Acceptării Comenzii și după plata prețului de achiziție pentru Bunuri și a costurilor de transport către Vânzător, în funcție de ce se întâmplă mai târziu. Cele menționate nu se referă la livrarea Produselor ramburs sau la ridicarea personală a Bunurilor cu plata în numerar, când perioada de livrare începe din ziua Acceptării Comenzii. 

3. În cazul în care Bunurile comandate nu pot fi livrate la data specificată, Vânzătorul va informa imediat Cumpărătorul despre acest fapt împreună cu informații despre data alternativă de livrare, sau va oferi un alt produs, comparabil cu cel inițial (performanță de înlocuire).

4. În cazul în care Vânzătorul nu poate livra Bunurile comandate, iar Cumpărătorul și Vânzătorul nu s-au înțeles asupra unei performanțe alternative, Vânzătorul este obligat să returneze Cumpărătorului prețul de achiziție deja plătit în termen de 14 zile de la expirarea termenului de livrare a Bunurilor, împreună cu toate plățile primite de la Cumpărător în temeiul Contractului de vânzare.

5. Perioada de livrare se prelungește în mod corespunzător cu perioada în care au durat circumstanțele care au împiedicat Vânzătorul să livreze Bunurile, în special evenimente de forță majoră sau alte evenimente independente de voința Vânzătorului (război, revolte, grevă, blocaj, indisponibilitatea Bunurilor la furnizorii săi și altele asemenea).

Articolul VI. Condiții de livrare a Bunurilor

1. Vânzătorul va livra respectiv va preda Bunurile către Cumpărător numai după plata integrală a prețului de achiziție și a costului de transport.

2. Riscul de distrugere accidentală sau deteriorare a Bunurilor sau de reducere accidentală a calității Bunurilor sau a pieselor sale trece de partea Cumpărătorului în momentul în care Bunurile sunt trimise de către Vânzător Cumpărătorului.

3. Dreptul de proprietate asupra Bunurilor trece de partea Cumpărătorului în momentul acceptării Bunurilor și plății prețului de achiziție pentru Bunuri, în funcție de ce survine ulterior.

4. Cumpărătorul este obligat să preia Bunurilor trimise, fără întârzieri inutile, să verifice Bunurile după preluarea lor. Orice defecte ale Bunurilor, care pot fi detectate prin inspectarea Bunurilor la livrare, Cumparatorul este obligat să notifice Vânzătorul fără întârzieri nejustificate după preluarea Bunurilor, în caz contrar Bunurile sunt considerate a fi fără defecte.

5. În cazul livrării de Bunuri voluminoase și de mari dimensiuni prin firma de curierat, aceasta din urmă nu are obligația de a livra Bunurile până la ușa apartamentului.

6. Prețul pentru livrarea Bunurilor este menționat în Comandă și în factura emisă de Vânzător.

7. Cumpărătorul este obligat să preia în mod corespunzător Bunurile livrate de către transportator, să le verifice și, în cazul în care se constată orice defecte, are obligația să anunțe transportatorul și Vânzătorul. Prin semnarea protocolului de acceptare, Cumpărătorul confirmă că Bunurile au fost livrate făra defecte, în mod corespunzător și la timp. Factura, care servește și ca aviz de livrare, va fi inclusă în expediție împreună cu Bunurile transportate.

8. Raportarea suplimentară a deteriorării mecanice a Bunurilor nu va fi luată în considerare și nu va fi recunoscută.

9. În cazul în care Cumpărătorul refuză să semneze protocolul de acceptare, Bunurile nu îi vor fi înmănate.

10. Dacă Comanda nu include locul de livrare a Bunurilor, Bunurile vor fi livrate de la sediul Vânzătorului, unde Cumpărătorul le poate ridica personal pe cheltuiala proprie.

11. Livrarea Bunurilor nu include instalarea acestora, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel.

12. Împreună cu Bunurile, Cumpărătorul de fiecare dată primește documentul fiscal, care în același timp ține și locul avizului de însoțitre a mărfii și confirmarea încheierii Contractului de vânzare conform art. 6 alin. 1 Legea privind protecția consumatorilor în comerțul electronic și în funcție de natura Bunurilor, de asemenea și instrucțiunile de utilizare și certificatul de garanție.

Articolul VII. Garanție, condiții de reclamație

1. Vânzătorul oferă o garanție pentru Bunuri în conformitate cu reglementările legale generale obligatorii sau pentru perioada specificată în Comandă și în certificatul de garanție, în cazul în care Vânzătorul sau producătorul oferă o garanție pentru Bunurile achiziționate în conformitate cu principii mai stricte decât cele prevăzut de lege. Dacă nu se specifică altfel în Comandă și în certificatul de garanție atașat, perioada de garanție pentru toate Bunurile este de 24 de luni. Perioada de garanție începe din ziua în care Bunurile sunt recepționate de către Cumpărător.

2. Garanția oferită se aplică defectelor de fabricație ale Bunurilor sau altor defecte care nu au fost cauzate de manipularea neprofesională sau neglijentă, utilizarea Bunurilor contrare scopului sau instrucțiunilor sale, a deteriorări mecanice sau uzură normală sau uzură excesivă, dezastre naturale sau efecte ale altor fenomene.

3. La descoperirea unui defect al Bunurilor, Cumpărătorul este obligat să depună o plângere la Vânzător fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 24 de ore de la descoperirea defectului. Reclamațiile pot fi depuse personal sau prin poșta electronică. Dacă Bunurile au fost livrate cu încălcarea Contractului, Vânzătorul va furniza Cumpărătorului cantitatea de Bunuri lipsă sau va furniza Cumpărătorului Bunuri de înlocuire de aceeași calitate constructivă cu Bunurile comandate.

4. Odată cu reclamația, Cumpărătorul oferă Vânzătorului o descriere detaliată a defectului. În cazul în care defectul nu apare permanent, este necesar să se precizeze clar condițiile în care acesta se manifestă.

5. Vânzătorul decide asupra reclamației imediat, în cazuri complexe în termen de 5 zile lucrătoare. Acest termen nu include timpul necesar pentru o eventuală evaluare specializată a defecțiunii de către un tehnician al unui service autorizat (în funcție de natura bunurilor). Vânzătorul respectiv tehnicianul specializat al serviceului autorizat pe baza inspecției Bunurilor emite un certificat constatator, în care este descris defectul Produsului (indiferent dacă se poate repara sau nu). Soluționarea reclamației nu poate dura mai mult de 30 de zile.

6. Pretenții din defectele Bunurilor.

 1. În cazul în care este un defect care poate fi înlăturat, Cumpărătorul are dreptul la înlăturarea sa gratuită, în timp util și corespunzător prin reparație.
 2. În loc să înlăture defectul prin reparație, Cumpărătorul poate solicita înlocuirea articolului sau, dacă defectul privește doar o parte a articolului, înlocuirea piesei, dacă aceasta nu are ca rezultat costuri nerezonabile pentru Vânzător având în vedere prețul Bunului sau gravitatea defectului.
 3. Dacă este un defect care nu poate fi înlăturat, Cumpărătorul are dreptul de a schimba Bunurile sau de a rambursa integral banii (retragere din Contractul de vânzare).
 4. În cazul în care la Produs același defect a apărut din nou după reparație, sau a apărut un număr mai mare de defecte în același timp, Cumpărătorul are dreptul de a i se schimba Produsul sau de a i se rambursa banii în perioada de garanție. Reapariția defectelor după reparație înseamnă o stare în care același defect apare după cel puțin două reparații anterioare. Cel puțin trei defecte reparabile diferite sunt considerate a fi un număr mai mare de defecte în același timp, în timp ce fiecare dintre ele împiedică utilizarea corespunzătoare a Produsului.
 5. Timpul de la aplicarea reclamației până la momentul în care Cumpărătorul a fost obligat să preia Bunurile după finalizarea reparației nu este inclus în perioada de garanție. În cazul schimbului, perioada de garanție începe să curgă din nou de la primirea Produselor noi.
 6. Dacă Vânzătorul sau service-ul autorizat nu repară Bunurile reclamate în termen de 30 de zile, Bunurile sunt considerate ireparabile și se aplică reglementările punctului 6.3 a acestor TCG.

7. Pentru a reclama Produsele trebuie prezentate Vânzătorului: certificatul de garanție al produsului (dacă a fost livrat împreună cu Bunurile), dovada achiziției Bunurilor (factura, chitanța) și Bunurile în sine (dacă natura lui o permite). Cumpărătorul se obligă să predea bunurile reclamate în ambalajul original și complet, inclusiv accesoriile acestora.

8. Reparația Bunurilor reclamate în perioada de garanție va fi realizată gratuit.

9. Drepturile de răspundere pentru defecte ale Bunurilor, pentru care se aplică perioada de garanție, expiră dacă nu au fost exercitate în perioada de garanție.

Articolul VIII. Returnarea Produselor - retragerea din Contractul de vânzare

1. În sensul reglementărilor art. 7 al. 1 din Legea privind protecția consumatorilor în comerțul electronic Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare fără a indica un motiv în termen de 14 zile de la data primirii Bunurilor. Termenul limită de retragere din Contractul de vânzare se consideră a fi respectat dacă notificarea de retragere din Contractul de cumpărare a fost trimisă Vânzătorului cel târziu în ultima zi a perioadei de 14 zile.

2. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare chiar înainte de expirarea perioadei de retragere din Contractul de
vânzare.

3. Cumpărătorul are dreptul de a utiliza formularul disponibil pe pagina de internet pentru a se retrage din Contractul de vânzare, care completat se trimite Vânzătorului. Imediat după primirea retragerii din Contractul de vânzare, Vânzătorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului o confirmare de primire a notificării de exercitare a dreptului de retragere din Contractul de vânzare.

4. Dacă Vânzătorul și Cumpărătorul nu convin altfel, Cumpărătorul nu se poate retrage din Contractul de vânzare, al cărui obiect este vânzarea de Bunuri fabricate conform cerințelor speciale ale Cumpărătorului sau Bunuri destinate în mod special Cumpărătorului sau Bunuri care, datorită naturii lor, sunt inseparabil amestecate după livrare cu alte Bunuri.

5. Cumpărătorul este obligat să returneze Bunurile în cel mult 14 zile de la data retragerii din Contractul de vânzare prin trimiterea Bunurilor la adresa Vânzătorului specificată în Comanda sau predarea lor direct Vânzătorului. La retragerea din Constractul de Vânzare, Cumpărătorul suportă costurile de returnare a Bunurilor către Vânzător. Bunurile trimise ramburs sunt considerate ca neîndeplinirea obligației de returnare a Bunurilor către Vânzător și, prin urmare, nu vor fi preluate de către Vânzător. Astfel de Bunuri vor fi returnate Cumpărătorului pe cheltuiala acestuia.

6. În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de a returna Bunurile, Bunurile trebuie să fie nedeteriorate, fără urme de uzură și în ambalajul original.

7. Vânzătorul va returna Cumpărătorului toate plățile primite de la Cumpărător în baza Contractului de vânzare, inclusiv costurile de transport și livrare, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 14 zile de la data primirii scrise a retragerii Cumpărătorului din Contractul de vânzare, în același mod în care Cumpărătorul a folosit pentru plata sa, sau prin transfer în contul bancar al Cumpărătorului.

8. Vânzătorul nu este obligat să ramburseze Cumpărătorului costurile
suplimentare dacă Cumpărătorul a ales o altă metodă de livrare decât metoda cea mai ieftină oferită de Vânzător, costurile suplimentare se înțeleg ca fiind diferența dintre costurile de livrare alese de către Cumpărător și costurile celei mai ieftine metode de livrare oferite de către Vânzător.

9. Cumpărătorul este responsabil pentru scăderea valorii Bunurilor, care a avut loc ca urmare a manipulării Bunurilor, care depășește domeniul de aplicare al manipulării necesare pentru a determina proprietățile și funcționalitatea acestora.

10. În cazul în care Bunurile returnate sunt deteriorate sau uzate în vreun fel, Vânzătorul are dreptul la despăgubiri pentru recuperarea prejudiciului.

11. Formular de retragere din contaract gâsiți AICI.

Articolul IX. Protecția datelor personale

Protecția datelor personale - întregul text îl puteți citi pe Protecția datelor personale.

Articolul X. Formulare de evaluare 

Chestionarele de evaluare sunt trimise clienților de la terțe părți (portaluri de comparație - heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk), în cadrul cărora clientul își exprimă satisfacția față de achiziție.

Articolul XI. Dispoziții finale

1. Aceste TCG intră în vigoare din data de 1. august 2014. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica și completa aceste TCG, informând în același timp cu privire la modificări pe pagina de internet. În ziua publicării noilor TCG pe pagina de intenet, TCG anterioare își pierd valabilitatea și eficacitatea. Operatorul păstrează redactarea tuturor TCG precedente, care au fost înlocuite cu altele noi conform acestui punct.

2. TCG se aplică în măsura și formularea în care sunt menționate pe pagina de internet în ziua confirmării Comenzii de către Cumpărător.

3. Cumpărătorul autorizează Vânzătorul să verifice informațiile cardului bancar cu entitatea care a emis acest card.

4. Vânzătorul este obligat să păstreze Contractul de vânzare în formă electronică împreună cu termenii și condițiile generale pentru o perioadă de 5 ani. Contractul de vânzare păstrat în acest mod nu este disponibil Cumpărătorului.

Produsul a fost adăugat cu succes în coș