z
o
m
s

În conformitate cu art. 7 Legea nr. 102/2014 cu privire la protecția consumatorilor la vânzarea de bunuri sau la prestarea de servicii în baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara punctelor de lucru ale vânzătorului, Vă punem la dispoziție uncexemplu decformular pentru retragere din contract în vederea descărcării.

1. În sensul prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea privind protecția consumatorilor în comerțulc electronic are Cumpărătorul dreptul de a se retrage din Contractul de cumpărare fără un motiv anume în termen de 14 zile de la preluarea Bunurilor. Termenul limită de retragere din Contractul de cumpărare se consideră a fi respectat dacă notificarea de retragere din Contractul de cumpărare a fost trimisă Vânzătorului cel târziu în ultima zi a perioadei de 14 zile.

2. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de cumpărare și înainte de începerea curgerii perioadei de retragere din Contractul de cumpărare.

3. Cumpărătorul are dreptul de a utiliza formularul furnizat pe pagina de internet pentru a se retrage din Contractul de cumpărare, care completat o să-l trimită Vânzătorului. Imediat după primirea retragerii din Contractul de cumpărare, Vânzătorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului o confirmare de primire a notificării de exercitare a dreptului de retragere din Contractul de cumpărare.

4. Dacă Vânzătorul și Cumpărătorul nu convin altfel, Cumpărătorul nu se poate retrage din Contractul de cumpărare, al cărui subiect este vânzarea de Bunuri fabricate conform cerințelor speciale ale Cumpărătorului sau Bunuri cu destinație pentru un singur Cumpărător, sau Bunuri care, datorită naturii lor, după livrare sunt inseparabil amestecate cu alte Bunuri.

5. Cumpărătorul este obligat să returneze Bunurile în termen de cel mult 14 zile de la data retragerii din Contractul de Cumpărare prin trimiterea Bunurilor la adresa Vânzătorului specificată în Comandă sau predarea acestora direct Vânzătorului. Prin retragere din Contractul de cumpărare, Cumpărătorul suportă costurile de returnare a Bunurilor către Vânzător. Bunurile trimise ramburs la livrare sunt considerate că nu îndeplininesc obligația de returnare a Bunurilor către Vânzător și, prin urmare, nu vor fi acceptate de către Vânzător. Astfel de Bunuri vor fi returnate Cumpărătorului pe cheltuiala acestuia.

6. În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de a returna Bunurile, acestea trebuie să fie nedeteriorate, fără urme de uzură și în ambalajul lor original.

7. Vânzătorul va returna Cumpărătorului toate plățile primite de la Cumpărător în baza Contractului de cumpărare, inclusiv costurile de transport și livrare, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 14 zile de la data primirii scrise a retragerii Cumpărătorului din Contractul de cumpărare, în același mod în care Cumpărătorul a folosit pentru plata sa, sau prin transfer în contul bancar al Cumpărătorului.

8. Vânzătorul nu este obligat să ramburseze Cumpărătorului costurile suplimentare dacă Cumpărătorul a ales o altă metodă de livrare decât metoda cea mai ieftină oferită de Vânzător, costurile suplimentare se înțeleg ca fiind diferența dintre costurile de livrare alese de către Cumpărător și costurile celei mai ieftine metode de livrare oferite de către Vânzător.

9. Cumpărătorul este responsabil pentru scăderea valorii Bunurilor, care a avut loc ca urmare a manipulării Bunurilor, care depășește domeniul de aplicare al manipulării necesare pentru a determina proprietățile și funcționalitatea acestora.

10. În cazul în care Bunurile returnate sunt deteriorate sau uzate în vreun fel, Vânzătorul are dreptul la despăgubiri pentru recuperarea prejudiciului.

Termenii și condițiile generale.

Produsul a fost adăugat cu succes în coș